TERMENI ȘI CONDIȚII
MAGAZIN ONLINE WOOD MIZER.RO

Actualizat 02.04.2021

CONȚINUT:

 1. PREVEDERI GENERALE;
 2. CUM CUMPĂR;
 3. CUM PLĂTESC;
 4. GARANȚIE;
 5. LIVRAREA;
 6. DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACT;
 7. DISPOZIȚII APLICABILE PROFESIONIȘTILOR;
 8. DISPOZIȚII FINALE;
 9. ANEXE.

 1. PREVEDERI GENERALE

  1. Definiții:
   1. Zi lucrătoare – orice zi de luni până vineri, inclusiv, cu excepția sărbătorilor legale;

   2. Formular de Comandă – un formular interactiv regăsibil în cadrul Magazinului Online ce permite plasarea unei Comenzi de către persoana interesată, în mod specific prin adăugarea Produselor în coșul de cumpărături electronic și prin care se definește Contractul, inclusiv în ceea ce privește modalitatea de livrare și de plată;

   3. Client – persoanele fizice cu capacitate de exercițiu ce pot fi încadrate în definiția de Consumatori, respectiv persoanele fizice, respectiv persoanele juridice ce se încadrează în noțiunea de Profesionist sau Operator Economic – ce încheie sau au încheiat Contractul cu Vânzătorul;

   4. Consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale potrivit dispozițiilor OUG nr. 21/1992;

   5. Profesionist - orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, care acționează în cadrul activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale în legătură cu contractele care intră sub incidența ordonanței de urgență nr. OUG nr. 34/2014, precum și orice persoană care acționează în același scop, în numele sau pe seama acesteia;

   6. Operator Economic - persoană fizică sau juridică, autorizată, care în cadrul activității sale profesionale fabrică, importă, transportă sau comercializează produse ori părți din acestea sau prestează servicii;

   7. Produs – orice bun mobil disponibil în Magazinul Online ce poate constitui obiect al Contractului dintre Vânzător și Client;

   8. Termeni și Condiții – prevederile din prezenții/ele Termeni și Condiții aplicabile Magazinului Online;

   9. Magazinul Online – magazinul online al Wood Mizer Ro ce poate fi accesat la adresa comenzi@woodmizer.ro;

   10. Vânzătorul sau Wood Mizer Ro - societatea Wood-Mizer Ro S.R.L., o societate cu răspundere limitată de naționalitate română, cu sediul social în str. Fabricii nr. 6, sat Șura Mică, com. Șura Mică, jud. Sibiu, România, având număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J32/1225/2008, E.U.I.D.: ROONRC.J32/1225/2008, C.U.I.: 24244070, e-mail: comenzi@woodmizer.ro, tel. 0743550003;

   11. Contract – contractul de vânzare al Produsului încheiat sau ce a fost încheiat între Vânzător și Client prin intermediul Magazinului Online;

   12. Comandă – declarația de intenție a Clientului transmisă prin intermediul Formularului de Comandă cu scopul direct de a încheia Contractul;

   13. Procedura utilizării Formularului de Comandă – utilizarea Formularului de Comandă începe prin adăugarea de către Client a primului Produs în coșul electronic regăsibil în Magazinul Online. Formularea unei Comenzii are loc după ce Clientul a finalizat două proceduri anterioare, după cum urmează:

    • completarea de către Client a Formularului de Comandă; în cadrul Formularului de Comandă este necesar ca și Clientul să completeze următoarele date: nume și prenume/denumire societate, adresă domiciliu/sediu, adresă de e-mail, număr de telefon și detalii în legătură cu Contractul – Produsul, numărul de Produse, locul și metoda livrării a Produsului, metoda de plată; în cazul Clienților Profesioniști sau Operatori Economici neconsumatori este necesar a se completa și denumirea societății și C.U.I.-ul sau C.I.F.-ul;
    • click-area pe site-ul Magazinului Online, după completarea Formularului de Comandă, a câmpului ”Confirm payment”/”Confirmare plata” – până la acest moment fiind posibil ca datele introduse să fie modificat în mod independent.

  2. Magazinul Online disponibil la adresa de internet comenzi@woodmizer.ro, este operat de de către Wood-Mizer Ro S.R.L., o societate cu răspundere limitată de naționalitate română, cu sediul social în str. Fabricii nr. 6, sat Șura Mică, com. Șura Mică, jud. Sibiu, România, având număr de înregistrare la Registrul Comerțului: 32/1225/2008, E.U.I.D.: ROONRC.J32/1225/2008, C.U.I.: 24244070, e-mail: comenzi@woodmizer.ro, tel. 0743 550 003 (denumită în continuare “Wood-Mizer Ro” sau ”Vânzătorul”).

  3. Prezentul document stabileşte termenii şi condiţiile în care Consumatorii și alte entități (e.g. Profesioniștii/Operatorii Economici -neconsumatori) pot utiliza Magazinul Online.

  4. Operatorul datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul Magazinului Online referitoare la aplicare Termenilor și Condițiilor este Vânzătorul. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru scopurile și pe perioada și pe baza motivelor și principiilor expuse în politica de confidențialitate a Magazinului Online regăsibilă pe site-ul acesteia. Accesarea Magazinului Online, respectiv plasare de comenzi este voluntară. De asemenea, prelucrarea în cadrul Magazinului Online a datelor cu caracter personal ale Consumatorilor, respectiv a altor entități este voluntară, cu excepția situațiilor expuse în cadrul politicii de confidențialitate a Magazinului Online(încheierea contractului și obligațiile Vânzătorului).

  5. Utilizarea site-ului ca vizitator şi achiziţionarea Produselor din gama oferită pe site Magazinului Online presupun implicit acceptarea fără rezerve a Termenilor și Condițiilor, precum şi a celorlalte politici regăsibile pe site, cu toate consecinţele care reies din acestea. Utilizarea site-ului se va face cu scopul de a vizualiza produsele în sine şi informaţiile despre acestea, respectiv despre magazin în vederea plasării de Comenzi pentru achiziţionarea produselor dorite. Utilizarea site-ului în alte scopuri decât cele menţionate este interzisă.

  6. Wood Mizer Ro poate aduce în orice moment modificări asupra conţinutului site-ului, modificări de structura şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără a necesita un acord prealabil şi fără a furniza vreo notificare, în acest sens, către utilizatori sau către terţe persoane, sub rezerva furnizării informărilor prevăzute în conformitate cu legea, respectiv asigurarea drepturilor Consumatorilor potrivit legistaţiei aplicabile.

  7. Toate materialele postate pe acest site şi site-ul în sine sunt protejate de drepturi de autor, mărci comerciale şi/sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Aceste materiale aparţin Wood-Mizer, putând fi folosite cu doar cu consimţământul expres al proprietarilor lor, numai în scop non-comercial. Termenul de materiale vizează: fotografii, imagini, ilustraţii, texte, videoclipuri, clipuri audio, desene, logo-uri, mărci comerciale şi alte materiale conţinute în acest site, precum şi software-ul utilizat în proiectarea şi dezvoltarea site-ului.

  8. Toate drepturile sunt rezervate. Numele şi marca Wood – Mizer, logo-ul Wood – Mizer şi toate celelalte mărci aferente, înregistrate sau nu, sunt mărci comerciale sau mărci de servicii ale Wood – Mizer.

  9. Materialele conţinute, în afara celor referitoare la Produse, în acest site sunt afişate numai pentru scopuri informaţionale şi promoţionale. Descărcarea sau copierea materialelor de pe acest site este permisă numai pentru uz personal, non-comercial. Nu este permisă reproducerea (exceptând uzul personal, non-comercial), publicarea, transmiterea, distribuirea, afişarea, ştergerea, adăugarea, modificarea, crearea unor lucrări derivate, vinderea sau participarea la vânzarea oricăror materiale din conţinutul acestui site, al oricărui software aferent. Orice altă utilizare a materialelor de pe acest site, inclusiv reproducerea în alte scopuri decât cel personal, non-comercial, modificarea, distribuirea sau republicarea, fără acordul prealabil, în scris, din partea Wood - Mizer, este strict interzisă.

 2. CUM CUMPĂR

  1. Încheierea Contractului

   1. Încheirea Contractului de Vânzare are loc după ce Clientul a plasat o Comandă prin utilizarea Formularului de Comandă potrivit dispozițiilor de la pct. 1.13 de mai sus.

   2. După momentul plasării Comenzii, Vânzătorul va confirma, atât primirea Comenzii, disponibilitatea sau indisponibilitatea temporară pe stoc a Produsului, termenul de livrare al Produselor neaflate pe stoc, cât și acceptul Comenzii, prin trimiterea către Client a unui e-mail de înștiințare ce va conține cel puțin declarația Vânzătorului de primire a Comenzii, disponibilitatea sau indisponibilitatea temporară pe stoc a Produsului, termenul de livrare al Produselor neaflate pe stoc, acceptarea acesteia pentru implementare și de încheiere a Contractului. Contractul devine valid la momentul primirii de către Client a e-mailului mai sus precizat ce va avea în vedere Produsele confirmate, inclusiv cu privire la cele neaflate temporar pe stoc. Conținutul Contractului va fi ulterior înregistrat și securizat în cadrul sistemului I.T. al Magazinului Online al Vânzătorului.

   3. Contractul nu va fi considerat de către Wood Mizer Ro ca fiind încheiat în mod valid, dacă comanda nu a fost confirmată potrivit prevederilor de la 2.1.2 de mai sus. În acest sens, vă rugăm, să verificați e-mailul de pe care ați făcut Comanda în ceea ce privește confirmarea acesteia și în caz de eventuale erori survenite, vă rugăm, să ne contactați la adresa de e-mail: comenzi@woodmizer.ro sau la numărul de telefon: 0743550003.

  2. Obiectul Contractului de Vânzare

   1. Toate Produsele pot face obiectul unei Comenzi, inclusiv cele neaflate temporar pe stocul Vânzătorului.

   2. Este posibil ca unele culori ale Produselor să prezinte diferenţe de nuanţă între Produsul efectiv şi imaginea acestuia pe Magazinul Online. Aceste diferenţe pot apărea ca urmare a prelucrării cromatice a imaginilor.

  3. Prețul

   1. Prețurile afișate pe site-ul Magazinului Online sunt afișate în lei. Acestea exclud orice alte taxe, cu excepția T.V.A.-ului care va fi afișat alături de preț, respectiv costurile cu contravaloare transportului. În situația în care costul total al Comenzii, respectiv costul privind transportul nu poate fi determinat de către Client prin parcurgerea informațiilor oferite pe site la momentul plasării Comenzii sau la momentul la care Clientul își va manifesta consimțământul de a încheia Contractul, acesta va fi informat cu privire la costul total al comenzii respectiv cu privire la costul de livrare.

   2. Wood Mizer Ro face eforturi pentru a se asigura că preţurile trecute pe site-ul Magazinului Online sunt corecte, însă, din cauza unor erori sau disfuncţionalităţi tehnice, pot exista situaţii în care preţul afişat să nu fie cel corespunzător. Dacă apar erori şi unele produse sunt postate cu un preţ greşit, veţi fi contactat şi veţi avea opţiunea de confirmare a Comenzii la preţul corect sau de anulare a acesteia. Dacă nu puteţi fi contactat, Comanda va fi considerată anulată şi se va recurge la procedura de restituire a sumei plătite. Nu ne obligăm să onorăm comenzi ce au ca obiect produse al căror preţ este greşit, iar greşeala este sesizabilă, preţul expus neîncadrându-se în grila noastră obişnuită de preţuri.

   3. Ne rezervăm dreptul de a schimba preţul Produselor postate pe site-ul Magazinului Online în orice moment, cu excepţia Produselor care fac obiectul unei Comenzi confirmate potrivit dispozițiilor de la 2.1.2 de mai sus.

  4. Limitări

   1. Procesarea comenzilor pe site-ul Magazinului Online se va face doar pentru clienţii de pe teritoriul României. Nu efectuăm livrări în afara ariei stabilite.

   2. Pot plasa comenzi pe site doar persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua efectuării Comenzii şi care au acceptat Termenii și Condițiile regăsibili/e la comenzi@woodmizer.ro.

 3. CUM PLĂTESC

  1. Produsele comandate de pe site-ul Wood Mizer Ro pot fi achitate la plasarea Comenzii prin următoarele modalități:

   • transfer bancar în contul Wood-Mizer Ro, IBAN:RO20BACX0000000242699001, deschis la Unicredit Bank;
   • online cu cardul;
   • ramburs la livrare.

  2. În vederea efectuării și finalizării Comenzii prin modalitatea viramentului bancar, vă rugăm sa ne scrieti pentru detalii suplimentare la adresa de e-mail: comenzi@woodmizer.ro. Comenzile vor fi expediate doar după confirmarea plăţii.

  3. În cazul livrării produselor la domiciliu, plata se va face către agentul de curierat care efectuează livrarea.

  4. Agentul de curierat este obligat să ofere Clientului o chitanţă nefiscală care atestă efectuarea plăţii comenzii livrate.

 4. GARANȚIA LEGALĂ

  1. Satisfacţia dumneavoastră reprezintă o responsabilitate esenţială pentru Wood Mizer Ro, de aceea investim toate resursele pentru a vă oferi cea mai bună calitate atunci când achiziţionaţi unul dintre produsele noastre.

  2. Wood Mizer Ro garantează că Produsul achiziţionat de pe site-ul Maganzinului Online este un produs sigur, nou (nefolosit), autentic (produsul prezintă elementele de identificare ale mărcii legal înregistrate) şi lipsit de orice defect.

  3. În condiţiile respectării instrucţiunilor de utilizare, Produsul prezintă parametri de calitate şi performanţe normale (la care Consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil), date fiind natura şi scopul pentru care a fost realizat Produsul, pe durata medie a utilizării, astfel cum aceasta este stabilită prin documentația tehnică a producătorului. Trebuie luat în considerare faptul că, odată cu timpul şi utilizarea, toate Produsele vor da semne de uzură, iar aceasta nu reprezintă un defect.

  4. Wood Mizer Ro asigură protecția drepturilor legale ale Consumatorilor de a le fi remediate sau înlocuite Produsele comandate ca urmare a deficiențelor constatate în cadrul termenului aferent garanției legală.

 5. LIVRAREA

  1. Livrarea produselor comandate de pe site-ul Magazinului Online se va face doar pe teritoriul României.

  2. Tariful de livrare este fix pentru orice Comandă livrată pe teritoriul României și este în cuantum de 19,9 lei + T.V.A.

  3. Livrarea Produsului confirmat de către Vânzător la Plasarea Comezii ca fiind pe stoc se face printr-un serviciu de curierat rapid, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la plasarea cu succes a Comenzii conform pct. 2.1.2 de mai sus, la adresa specificată de către Client în cadrul Formularului de Comandă.

  4. În ceea ce privește Produsele comandate neaflate temporar pe stocul Vânzătorului, livrarea acestora se va face în termenul stipulat de către Vânzător în e-mailul de confirmare al Comenzii trimis Clientului potrivit pct. 2.1.2 de mai sus.

  5. În cazul unei situaţii de forţă majoră, livrarea poate întârzia. Vă rugăm să indicaţi adresa la care puteţi fi găsiţi între orele 8:00-18:00, în zilele lucrătoare, livrările efectuându-se doar în acest interval de timp. În cazul unor Produse stipulate cu termene de livrare diferite, livrarea se va face conform termenului de livrare cel mai lung calculate de la momentul plasării Comenzii sau al creditării contului Vânzătorului în cazul plății prin transfer bancar.

  6. Wood Mizer Ro își rezervă dreptul de a nu mai expedia Comenzi Clienților care nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată sau de altă natură potrivit pct. 3 de mai sus.

  7. Comenzile sunt procesate şi livrate de luni până vineri, cu excepţia sărbătorilor legale. Comenzile primite după ora 15:00 vor fi procesate în ziua următoare. Comenzile primite după ora 15:00, vinerea, vor fi procesate în prima zi lucrătoare din următoare săptămână.

  8. Termenul de livrare începe să curgă odată cu primirea email-ului de confirmare a Comenzii. Din motive de siguranță, vă solicităm semnarea ordinului de livrare a Comenzii. Nu se fac livrări către Căsuţe Poştale ori Oficii Poştale.

  9. Vă rugăm să verificaţi, la livrare, conformitatea comenzii: numărul de cutii, integritatea pachetului, corespondenţa codului de livrare cu cel din comandă. Vă rugăm să semnalaţi orice lipsă a conformităţii în scris, atât în documentaţia firmei de curierat, cât şi pe adresa comenzi@woodmizer.ro.

  10. Dacă produsul primit este deteriorat, se recomandă returnarea lui în starea iniţială, fără a-l utiliza şi fără a desprinde etichetele. Pierderea sau deteriorarea produselor comandate trece în responsabilitatea Clienților, odată cu semnarea documentelor de transport.

 6. DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACT

  1. Consumatorul are dreptul să notifice în scris Vânzătorul că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare care se vor calcula după cum urmează:

   • ziua în care Consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de Consumator, intră în posesia fizică a Produselor;
   • în cazul în care Consumatorul comandă printr-o singură Comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care Consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de Consumator, intră în posesia fizică a ultimului Produs;
   • în cazul livrării unui Produs care este alcătuit din mai multe loturi sau piese, ziua în care Consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de Consumator, intră în posesia fizică a ultimului Produs sau a ultimei piese;
   • în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care Consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de Consumator, intră în posesia fizică a primului Produs.

  2. Notificare de retragere va putea fi făcută de către Consumator, fie prin utilizarea formularului din Anexă, fie prin orice altă declarație neechivocă prin care acesta își manifestă dorința de retragere din Contract și se va comunica la adresa de e-mail: comenzi@woodmizer.ro. În vederea exercitării efective a dreptului de retragere, comunicarea Consumatorului trebuie să ajungă la Vânzător înaintea împlinirii celor 14 zile expuse la pct. 6.1.

  3. Wood Mizer Ro se va obligă să trimită o confirmare de primire a notificării de retragere din Contract. Consumatorul va returna produsele în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat Wood Mizer Ro decizia sa de renunțare.

  4. În cazul exercitării dreptului de retragere de către Consumator, potrivt pct. 6.1 – 6.3 de mai sus, Wood Mizer Ro va rambursa toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, cu excepția costurilor directe legate de returnarea Produselor care vor fi suportate de către Consumator, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat despre notificarea de retragere. În situaţia în care Consumatorul a beneficiat de livrarea gratuită a Produselor în condiţiile explicate în secțiunea “Livrarea produselor”, cheltuielile de returnare a Produsului intră în sarcina Consumatorului. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 14 de zile de la data acceptării returului de către Wood Mizer Ro. Produsele returnate trebuie să fie în aceeaşi stare în care au fost livrate (să aibă etichetele originale Wood Mizer, să nu fie deteriorate, documentele însoțitoare să fie nealterate).

  5. Wood Mizer Ro nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care Consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de pe site-ul Magazinului Online.

  6. Cu excepția cazului în care Wood Mizer Ro s-a oferit să recupereze el însuși Produsele, în cazul contractelor de vânzare, Wood Mizer Ro poate amâna rambursarea până la data recepționării Produselor care au făcut obiectul Contractului sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Consumatorului conform căreia acesta a trimis Produsele către Vânzător, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

  7. Returnarea produselor se va face doar prin intermediul unui curier rapid. Cu excepția cazului în care Wood Mizer Ro s-a oferit să recupereze el însuși Produsele, Consumatorul returnează Produsele sau le înmânează Vânzătorului sau unei persoane autorizate de acesta să recepționeze Produsele, fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care Consumatorul a comunicat Vânzătorului decizia sa de retragere din Contract conform pct. 6.1 – 6.3 de mai sus. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de Consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

  8. Produsele se vor returna la următoare adresă: str. Fabricii nr. 6, sat Șura Mică, com. Șura Mică, jud. Sibiu, România.

  9. Fac excepție de la exercitarea dreptului Consumatorului la retragere din Contract următoarele Produse comandate de pe site-ul Magazinului Online:

   • Produsele confecționate la comandă după specificațiile prezentate de Consumator sau personalizate în mod clar;
   • Produsele care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
   • Produsele sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;
   • produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.
 7. DISPOZIȚII PRIVIND CONTRACTUL CU PROFESIONIȘTII/OPERATORII ECONOMICI

  1. În relația cu Clienții Profesioniști/Operatorii Economici neconsumatori, aceștia au dreptul să notifice în scris Vânzătorul că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare care se vor calcula după cum urmează:

   • ziua în care Clienții Profesioniști/Operatorii Economici sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de Clienții Profesioniști/Operatorii Economici, intră în posesia fizică a Produselor;
   • în cazul în care Clienții Profesioniști/Operatorii Economici comandă printr-o singură Comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care Clienții Profesioniști/Operatorii Economici sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de Clienții Profesioniști/Operatorii Economici, intră în posesia fizică a ultimului Produs;
   • în cazul livrării unui Produs care este alcătuit din mai multe loturi sau piese, ziua în care Clienții Profesioniști/Operatorii Economici sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de Clienții Profesioniști/Operatorii Economici, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese;
   • în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care Clienții Profesioniști/Operatorii Economici sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată Clienții Profesioniști/Operatorii Economici, intră în posesia fizică a primului Produs.

  2. După momentul expedierii Produsului de către Vânzător către curier toate beneficiile și sarcinile asociate Produsului si riscul pierderii/distrugerii accidentale cu privire la Produse vor trece în sarcina Clientului Profesionist/Operator Economic sau neconsumator. În acest caz Vânzătorul nu va fi ținut răspunzător pentru orice pierdere, limitare sau pagubă cu privire la Produs ce s-ar ridica la acceptarea la transport până la livrarea către Clientul Profesionist și pentru întârzierea predării Produsului

  3. În cazul trimiterii Produsului către Clientul Profesionist/Operator Economic prin curier, Clientul Profesionist/Operator Economic este obligat să inspecteze pachetul/coletul într-un 48 ore de la primirea coletului. În situația în care se determină că în timpul transportului s-a produs o pierdere sau o pagubă asupra produsului, Clienții Profesioniști sunt obligați să întreprindă toate demersurile necesare în vederea determinării și atragerii răspunderii curierului.

  4. Răspunderea Vânzătorului pentru orice obligații decurgând din garanția legală a Produselor este exclusă față de Clienții Profesioniști/Operatorii Economici neconsumatori.

 8. DISPOZIȚII FINALE

  1. Orice neîntelegere intervenită între Vânzător și Clientul Consumator, care nu poate fi rezolvată în mod amiabil între cele două părți contractate, cu privire la Contractul poate fi spus, fie instanțelor de judecată competente, fie soluționării prin mijloace alternative extrajudiciare în cadrul unei procedurii S.A.L în față unei entități de soluționare alternativă a litigiilor – entitate S.A.L., potrivit dispozițiilor O.U.G. 38/2015. Mai multe informații despre procedura de soluționare alternativă a litigiilor între comercianți și consumatori pot fi găsite pe site-ul Autorității Naționale privind Protecția Consumatorilor.

  2. Prezenții/ele Termeni și Condiții se completează cu dispoziţiile prevăzute de O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, Legea nr. 296/2004, privind Codul Consumului, Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor si garanţiile asociate acestora, Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 9. ANEXE

  Model formular de retragere din Contract

  Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriți să vă retrageți din contract.

  • Către: Wood-Mizer Ro S.R.L., o societate cu răspundere limitată de naționalitate română cu sediul social în str. Fabricii nr. 6, sat Șura Mică, com. Șura Mică, jud. Sibiu, România, având număr de înregistrare la Registrul Comerțului: 32/1225/2008, E.U.I.D.: ROONRC.J32/1225/2008, C.U.I.: 24244070, e-mail: comenzi@woodmizer.ro, tel. 0743 550 003
  • Vă informez/Vă informăm *) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră *) din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse(*)/ prestarea următoarelor servicii *)– Comandate la data *)/primite la data *)
  • Numele consumatorului (consumatorilor)
  • Adresa consumatorului (consumatorilor)
  • Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)
  • Data
Abonati-vă la newsletter-ul nostru
Primiți notificări pe email despre promoţii speciale şi produse noi!