Economia emergentă a lemnului urban

De Megan Offner, New York Heartwoods

The Emerging Economy of Urban Wood
New York Heartwoods (NYH) began in 2010, with the help of Dave and Steve Washburn, Hugh Herrera, myself, and a Wood-Mizer LT40 Hydraulic portable sawmill. Our plan to manage and harvest trees ourselves was scratched when we realized how many were falling over, dying and being removed by arborists. Multiple severe storms and several invasive insect epidemics have led to unprecedented challenges to our forests and communities while budgets of municipalities and landowners are stretched with the reoccurring removals of downed or dying trees. Landfills across the country are struggling to keep up with the amount of wood waste that is being generated and at the same time, people need jobs and communities are evolving to become more resilient. By processing urban wood, we participate in creating solutions: reducing wood disposal expenses, redirecting material from our waste stream, decreasing greenhouse gas emissions, fueling the demand for local wood products, and growing an exciting new economy. Community relationships are the key to both supply and demand. Due to annual weather events like Hurricanes Irene and Sandy along with the arrival of pests such as the Emerald Ash Borer (EAB), we have access to more logs than we are equipped to process. Harvesting logs ourselves is labor intensive and therefore, in most cases, cost-prohibitive at our scale. By working with tree services we can have waste logs delivered for free or, at most, for the cost of gas and the driver’s time. Beyond the tree services that provide logs and clients to buy wood, are landowners, institutions, land trusts, the Department of Transportation, utility companies, municipal land managers and local officials. We have found the latter is an especially fruitful connection as they control what the contracted arborist does with city trees. As most towns and cities are burdened with increasing costs for citywide services, decreasing revenues, rising landfill costs, and decreasing landfill space, redirecting logs creates waste management solutions and reduces storm clean up expenses, which can generate wood for park benches, picnic tables, fencing, flooring and cabinets for city buildings. The ability to ameliorate local issues while creating valuable lumber may lead to municipal contracts and resources that will support both log supply and the demand for products. Portable band sawmills have a great advantage over large circular sawmills when working with urban trees. Their ability to travel to sites can eliminate logistical challenges and expenses of transporting or disposing of logs. For example, after Hurricane Sandy landfills were at full capacity so many cities and towns across New York State designated parking lots for the staging of logs. Local sawyers were invited to come mill what they wanted for free, and even still, it took months for many of those piles to diminish. The possibility of hitting metal, common in urban trees, is too expensive a risk for commercial circular sawmills. Metal can dull blades and slow down band saw production, but since the narrow band blades are inexpensive and easy to sharpen, that value can be recouped with proper marketing of the tree’s story and the wood’s character. Urban trees generally have lower branches and contain metal or other foreign objects, creating dramatic knots, colors, and grain. These unique characteristics, along with the tree’s history, are desirable to artisans, fabricators, interior designers and architects for the creation of furniture, flooring and other custom products. Documenting the tree’s story and providing pictures of its transformation into finished products adds value by making it more meaningful to the buyer. Every industry uses wood in some capacity, which leads to a multitude of niche market possibilities. By reaching out to my previous networks to see how I could create solutions to their problems, I was able to build most of my business on personal contacts and word-of-mouth. As my access to urban markets is one of NYH’s strengths, I am increasingly brokering wood for other local sawyers with a similar ethos. I see that in the same way that marketing and distribution hubs are being created to assist the success of small farmers, and local wood being the next “local food”, there is needed support for the growing number of independent sawyers. The Illinois Urban Wood Utilization team and Urbanwood in Michigan are two wonderful non-profit models of networks that facilitate the wood use chain from arborists, sawyers, woodworkers, distributors to buyers. As our population grows, so does the amount of urban land in the United States. According to the Journal of Forestry, by 2050 the amount of urbanized areas is projected to increase from 3.1% in 2000 to 8.1%, a total of 392,400 km, which is larger than the state of Montana. With this, the production and sale of urban wood will also grow, and there will be more integration into municipal management systems. For now, innovation is happening on the ground- one mill at a time. Connect with New York Heartwoods on Facebook or visit www.newyorkheartwoods.com. About the Author: Megan Offner co-founded New York Heartwoods, a woman-owned social enterprise LLC in Warwick, NY in 2010. Her mission is to regenerate forest vitality and local economies by building systems and relationships that maximize the value of "waste" trees.

 

New York Heartwoods este o întreprindere socială deținută de femei din Warwick, New York. Întreprinderea a fost înființată în 2010 cu misiunea de a regenera vitalitatea pădurilor și de a maximiza valoarea deșeurilor de copaci. Una dintre co-fondatoarele întreprinderii, Megan Offner, ne împărtășește viziunea asupra noilor nișe de piață create de economia emergentă a lemnului urban.

 

Logs from Hurricane SandyLogs from Hurricane Sandy

 

New York Heartwoods (NYH) și-a început activitatea în 2010, cu ajutorul unui fierăstrău portabil Wood-Mizer LT40 Hidraulic. Ne-am dezvoltat planul de a gestiona și recolta copaci când am realizat câți copaci cădeau, se uscau și erau îndepărtați de specialiștii în peisagistică urbană.

Numeroasele uragane și epidemii de insecte invazive au dus la provocări fără precedent pentru pădurile și comunitățile noastre, în timp ce bugetele municipalităților și proprietarilor de terenuri se reduceau odată cu dispariția rapidă a copacilor doborâți sau pe cale de a se usca. Gropile de gunoi din toată țara se luptă să țină pasul cu cantitatea de deșeuri de lemn care este generată și, în același timp, oamenii au nevoie de locuri de muncă, iar comunitățile trebuie să evolueze și să devină mai puternice. Prin prelucrarea lemnului urban, participăm la crearea de soluții pentru:

  • reducerea cheltuielilor de eliminare a lemnului,
  • redirecționarea unui material valoros din fluxul nostru de deșeuri,
  • scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră,
  • satisfacerea cererii de produse locale din lemn,
  • și dezvoltarea unei noi economii provocatoare.

 

Tree service removing a treeTree service removing a tree
Log trailer transporting an urban treeLog trailer transporting an urban tree

 

Relațiile cu comunitatea reprezintă cheia atât pentru cerere, cât și pentru ofertă. Pe fondul intemperiilor meteorologice anuale, cum ar fi uraganele și taifunurile, împreună cu apariția dăunătorilor, avem acces la mai mulți bușteni decât suntem echipați să procesăm. Recoltarea buștenilor în sine necesită forță de muncă și, prin urmare, în cele mai multe cazuri, costuri prohibitive pentru comunitatea noastră. Lucrând cu operatori de fierăstraie pe bază de contract, putem primi deșeurile de bușteni gratuit sau, cel mult, contra costului benzinei și al timpului șoferului camionului.

Dincolo de serviciile de debitare pe bază de contract care furnizează atât bușteni, cât și servicii pentru clienții dornici de achiziția lemnului, există proprietari de terenuri, instituții, trusturi funciare, Departamentul Transporturilor, companii de utilități, administratorii municipali de terenuri și oficiali locali interesați. Am descoperit că aceștia din urmă realizează o legătură deosebit de fructuoasă, deoarece controlează ceea ce face firma de peisagistică urbană contractată cu copacii orașului. Deoarece majoritatea orașelor sunt împovărate cu creșterea costurilor pentru serviciile urbanistice, scăderea veniturilor, creșterea costurilor la depozitele de deșeuri și scăderea spațiului de depozitare, redirecționarea buștenilor oferă șansa de soluții de gestionare a deșeurilor și de reducere a cheltuielilor de curățare în urma furtunilor, ceea ce poate genera lemn pentru bănci de parc, mese de picnic, garduri, podele și dulapuri pentru clădirile locale. Capacitatea de a ameliora problemele locale în timp ce se creează cheresteaua valoroasă poate duce la contracte și resurse municipale care vor sprijini atât oferta de bușteni, cât și cererea de produse.

 

Urban locust logs staged for the portable sawmillUrban locust logs staged for the portable sawmill
Wood-Mizer portable sawmill sawing urban timberWood-Mizer portable sawmill sawing urban timber

 

Fierăstraiele portabile cu pânză panglică au un mare avantaj față de gaterele circulare mari atunci când lucrează cu copacii urbani. Capacitatea lor de a fi transportate la fața locului poate elimina provocările logistice și cheltuielile legate de transportul sau eliminarea buștenilor.

 

Megan Offner of New York HeartwoodsMegan Offner of New York Heartwoods

 

De exemplu, după uraganul Sandy, gropile de gunoi au fost solicitate la capacitate maximă, astfel că a fost necesară utilizarea parcărilor din multe localități din statul New York pentru depozitarea buștenilor căzuți. Operatorii locali de fierăstraie au fost invitați să vină să debiteze ceea ce își doreau gratuit și, chiar și atunci, a fost nevoie de luni pentru ca multe dintre grămezile de bușteni depozitați să se reducă. Probabilitatea de a lovi bucăți de metal, comună în cazul copacilor urbani, este prea scump și, prin urmare, acesta este un risc evitat de operatorii de gatere circulare comerciale. Metalul poate toci sau chiar rupe pânza, dar din moment ce pânzele cu bandă îngustă sunt în schimb ieftine și ușor de ascuțit, această valoare poate fi recuperată printr-o comercializare adecvată a poveștii copacului și caracterului lemnului.

Copacii urbani au, în general, ramuri inferioare și conțin metal sau alte obiecte străine, creând noduri, culori și granulații pronunțate. Aceste caracteristici unice, împreună cu istoria copacului, sunt dorite de artizani, producători, designeri de interioare și arhitecți pentru crearea de mobilier, podele și alte produse personalizate. Documentarea poveștii copacului respectiv și furnizarea de imagini ale transformării acestuia în produse finite adaugă valoare, făcându-l mai semnificativ pentru cumpărător. Fiecare industrie folosește lemn într-o anumită capacitate, ceea ce duce la o multitudine de posibilități de piață de nișă.

 

Megan Offner of New York Heartwoods sawing on a portable band sawmillMegan Offner of New York Heartwoods sawing on a portable band sawmill

 

Pe măsură ce populația crește, crește și cantitatea de teren urban. Potrivit Journal of Forestry, până în anul 2050, cantitatea de zone urbanizate din Statele Unite este preconizată să crească de la 3,1% în 2000 la 8,1%, un total de 392.400 km2, ceea ce este mai mare decât statul Montana. Cu aceasta, va crește și producția și vânzarea de lemn urban și va exista o mai mare integrare în sistemele de management municipal.

Pentru mai multe informații, vizitați www.newyorkheartwoods.com.